Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Trygghet, Omtanke, Stabilitet och Tydlighet

De värdeorden genomsyrar varje möte med de barn/ungdom eller vuxen som kommer till oss. Vårt fokus är att ge de som placeras via oss en möjligheter till en tryggare framtid.

Vi erbjuder skyddade boenden och konsulentstödda familjehem med mångfacetterade bakgrunder och kompetenser.

Vi arbetar snabbt och kan ta emot uppdrag omgående. Vi värdesätter kvalitet, kommunikation och tillgänglighet i samarbeten med våra uppdragsgivare. Våra uppdragsgivare är olika kommuners socialtjänster, från hela landet.

Vi tar emot placeringar av barn/ungdomar, syskon, förälder tillsamman med barn och vuxna. 

Metoder vi arbetar med

De metoder vi arbetar med är KASAM, MI, ART, KBT och COPE

För att skapa förändringen kommer vi arbeta utifrån KASAM, känsla av sammanhang, begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.

Motiverande samtal: MI bygger på motivera till beteendeförändring, vi kommer att stärka individerna i att hitta sina egna lösningar till förändring och befästa och vidmakthålla motivationen strategier.

COPE Föräldrastöds program

COPE- programmet har utarbetats i Kanada av professor Charles Cunningham vid McMaster University, Hamilton, Ontario. Programmet är evidensbaserat och har fått stor spridning i Sverige inom framförallt förskola, skola/elevhälsa och socialtjänst, men även inom landstingsverksamheter såsom BUP och barnhabilitering. COPE ger den vuxne verktyg att förstå och bemöta barn, Stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap, Förbättra samspelet inom familjen, Skapa ett nätverk mellan vuxna

KBT - Kognitiv beteende terapi. Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

0