Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Våra Familjehem

Våra familjer har olika bakgrunder, kulturer och ursprung, vilket innebär att vi behärskar flertal språk. För att nämna några, svenska, engelska, farsi, somaliska, arabiska, franska, eritreanska, etiopiska, kurdiska, turkiska, spanska och fler minoritets språk och dialekter.

Våra familjehem är familjer som kan erbjuda en trygg och förutsägbar vardag. Den viktigaste uppgiften är att tålmodigt bygga upp en ömsesidig, pålitlig och varaktig relation samt en känslomässig bindning oavsett livssituation, problematik eller diagnos.

Familjehemmen är bedömda och utredda i enlighet med BRA-fam.

Vi lägger stor vikt vid matchning mellan familjehem och barn. Vi har familjer främst i Mellansverige och Norrland men även på andra orter.

Stöd och handledning till familjerna

Familjehemmet får regelbundna besök av familjehemskonsulenten, som handleder och vägleder. Konsulenten ansvarar för att familjehemmet ska få det stöd och de insatser som behövs utifrån sitt uppdrag dygnet runt. Våra konsulenter är utbildare socionomer, beteendevetare, psykologer och socialpedagoger.

Familjehemmen erbjuds kontinuerlig utbildning i det områden som rör familjehemsarbetet, parallellt med socialstyrelsens bok: "Ett hem att växa i". Våra utbildningar grundar sig i metoder som lågaffetktivt bemötande, COPE och MI.

Viktigt att samarbetet mellan familjehemmet och den placerade fungerar.

0