Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

För dig som vill bli familjehem/jourhem

Det finns många barn som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än sin egen under en kortare eller längre tid. För dessa barn är det viktigt att man som familjehem/jourhem har tagit ett välgrundat beslut så att man orkar med det uppdrag man åtagit sig, oavsett vad som händer kring barnet och hur jobbigt det kan bli.

Det är ett stort beslut att ta emot någon annans barn i sitt hem och det är viktigt att familjen har de förutsättningar som krävs.

Bakgrunden ser olika ut för de barn som behöver komma till ett familjehem. Det kan finnas stora brister i omsorgsförmågan, ett aktivt missbruk eller en sjukdom hos föräldrarna. Det kan även handla om barnets problematik eller livssituation som medför att det behöver placeras. Ytterligare exempel är svårigheter i skolan, konflikter med föräldrarna, kriminalitet, missbruk och liknande problem som kan vara orsaker till att barnet behöver miljöombyte. En annan grupp består av alla de ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar som kommer till Sverige som behöver en familj.

Att vara familjehem/jourhem innebär att man kan erbjuda en stabil, trygg och kärleksfull miljö, en familj som har tid, plats och resurser för att kunna engagera sig i ett barn. Viktigt att hela familjen känner att ni har både tid och känslomässigt utrymme för ytterligare familjemedlem.

Familjehemmen/jourhemmet har ansvar för barnets dagliga omsorg och fostran med allt vad det innebär i form av skola, läxläsning och fritidsaktiviteter.

Alla barn är unika och därför behövs det olika slags familjekonstellationer. Du kan bo på landet eller i stan, i lägenhet eller hus, vara ensamstående, gift eller sambo, med eller utan barn. Det som är viktigast är att familjehemmets förhållanden och förutsättningar matchas med barnets behov. Rätt familj till rätt barn!

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som ofta behöver placeras akut. Vissa gånger får man inte mer än ett par timmar på sig innan barnet/ungdommen kommer.

Under tiden barnet bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet i det långa loppet. I ett jourhem är det alltså meningen att barnet ska stanna en kortare tid. 

Ersättning

Ersättningen är uppdelad i två delar, en omkostnadsersättning som nästan är skattefri och ett arvode som beskattas som inkomst.

Arvodet är, sjukpenningrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Arvodet är inte a-kassegrundand eller innefattar semesterlön eller semesterersättning. Omkostnadsersättningen skall täcka barnets omkostnader.

0