Hur går det till att bli familjehem/jourhem?

Vår utredningsprocess bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Steg 1: Fyll i intresseanmälan här på sidan och skicka in

Steg 2: Vi kontaktar dig för en telefon intervju, där vi ställer en del frågor som te x hur ni bor, hur er familj ser ut, vilken ålder på barn/ungdom ni hade tänkt er mm.

Steg 3: Medgivande till registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och socialtjänsten.

Steg 4: Träffas för en personlig djupintervju och referenstagning.

Steg 5: Hembesök

Steg 6: Grundutbildning

Både vi och ni kan när som helst under utredningen välja att avsluta den. Ni kan alltså tacka nej till att bli ett familjehem även efter utredningen påbörjats om ni tycker att det inte känns rätt.

Intresseanmälan

Har du/ni gått någon familjehemsutbildning?*
Önskemål vid ev placering
Har du/ni tidigare anmält intresse för att bli jourhem/familjehem?*
Har du/ni tidigare haft placerade barn?*
jag/vi medger till att ni får ta utdrag ur polisens belastningsregister, kronofogden, socialen och försökringskassan*
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.